logo grecki słówka

LEWA REKLAMA SLOWKA.PL

REKLAMA
Ocena:    4 / 5
Liczba głosów:    2
 

Grecki słownictwo - Liczebniki

1 - ένα
2 - δύο
3 - τρία
4 - τέσσερα
5 - πέτνε
6 - έζι
7 - επτά
8 - οκτώ
9 - εννέα
10 - δέκα
11 - έντεκα
12 - δώδεκα
13 - δεκατπία
14 - δεκατέσσερα
15 - δεκαπέτνε
16 - δεκαέζι
17 - δεκαεπτά
18 - δεκαοκτώ
19 - δεκαεννέα
20 - είκοσι
21 - είκοσι ένα
30 - τρίαντα
40 - σαράντα
50 - πενήντα
60 - εζήντα
70 - εβδομήντα
80 - ογδόντα
90 - ενενήντα
100 - εκατό
101 - εκατόν ένα
102 - εκατόν δύο
162 - εκατόν εζήντα δύο
200 - διακόσια
300 - τριακόσια
400 - τετρακόσια
500 - πεντακόσια
600 - εζακόσια
700 - επτακόσια
800 - οκτακόσια
900 - εννιακόσια
1000 - χίλια
1001 - χίλια ένα
2000 - δύο χίλιαδες
3000 - τρεις χίλιαδες
4000 - τέσσερις χίλιαδες
5000 - πέτνε χίλιαδες
10000 - δέκα χίλιαδες
100000 - εκατό χίλιαδες
1000000 - ένα εκατομμύριο


Tagi: , , , , , , , ,

Zaproponuj zmianę
REKLAMA

REKLAMA
do góry
Copyright 2024 © slowka.pl Serwis należy do wydawnictwa Edgard jezykiobce.pl logo